Cenny dar dla Dworu Artusa Dziennik Bałtycki Pomorze 14 listopada 2002

Powrót Rzeźby

autor: Jacek Sieński
Dziennik Bałtycki – POMORZE – 14/11/2002

Cenny dar dla Dworu Artusa
Powrót Rzeźby

Osiem kopii zaginionych podczas wojny kapiteli, ozdobnych rzeźb wieńczących boazerie, powróciło wczoraj do Dworu Artusa w Gdańsku. Są one darem Bractw Gdańskiego Dworu Artusa, działających w Lubece.

– Brakuje nam 26 z 55 wyrzeźbionych w drewnie lipowym kapiteli, przedstawiających głowy różnych postaci i grupy figur – mówi Edward Śledź, kierownik zespołu Dworu Artusa.-
                               Zdobiły one boazerie ław mieszczańskich bractw św. Krzysztofa, Malborskiego i św. Rajnolda w Wielkiej Hali dworu. Większość cennych zabytków z dworu zdołali rozebrać, zinwentaryzować i ukryć, przed rozpoczęciem w mieście działań wojennych w roku 1945, niemieccy konserwatorzy. W latach powojennych nie-mało elementów wystroju Wielkiej Hali znalazło się w różnych muzeach. Do dziś powróciło około 70 procent różnych dzieł sztuki. Do zaginionych należą wciąż kapitele boazeryjne. Siedem z nich znajdowało się w Muzeum Narodowym w Warszawie. Sprowadzono je do Gdańska w latach 90. Niema jednak dużych szans na odnalezienie pozostałych kapiteli. Postanowiliśmy więc uzupełnić wystrój rzeźbiarski ław wiernymi replikami.

Artystyczne kopie dzieł sztuki są kosztowne. Dzięki zaangażowaniu wójtów i członków gdańskich bractw św. Krzysztofa oraz św. Rajnolda udało się zebrać pieniądze na wykonanie replik ośmiu kapiteli. Bractwa zadeklarowały już, że będą wspierać zrekonstruowanie pozostałych 18kopii kapiteli. Już wcześniej ufundowały one kopię jednego z zabytkowych modeli statków podwieszonych pod stropem hali.

Artysta rzeźbiarz Stanisław Wyrostek, wykonawca kapiteli odtworzył je na podstawie dokumentacji fotograficznej. Wzorem inspirującym artystę były też zachowane, oryginalne rzeźby głów. Kapitele z dworu wyrzeźbili w latach 30. XVI stulecia Adrian Karffycz i Mistrz Paweł, wybitni gdańscy snycerze.

autor: Jacek Sieński
Dziennik Bałtycki – POMORZE – 14/11/2002

.